THE HEY SAY GOT EMOtional

5:25 AM hsjsyndrome 0 Comments

The Hey Say JUMP 


 


  
 Hikaru Yaotome


  


Kota Yabu


  


Yuya Takaki


  


Kei Inoo


  


Daiki Arioka


  


Okamoto Keito


  


Ryutaro Morimoto


  

Ryosuke Yamada

  


Nakajima Yuto


  


Chinen Yuri 

0 comments: